ἀβουλίας


ἀβουλίας
ἀβουλίᾱς , ἀβουλία
ill-advisedness
fem acc pl
ἀβουλίᾱς , ἀβουλία
ill-advisedness
fem gen sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • безсъвѣтъ — БЕЗСЪВѢТ|Ъ (1*), А с. То же, что безсъвѣтьѥ: ѡтъкуду начну вамъ сущеѥ ѡглашениѥ гл҃ати или ѡ(т) всего належащаго положени˫а. ѥже ѡ(т) бесвѣта ѡ(т)бѣгающе. или оубо ˫ако волею. си˫а сключатьсѩ (ἐξ ἀβουλίας) ФСт XIV, 76в …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • безсъвѣтьство — БЕЗСЪВѢТЬСТВ|О (1*), А с. То же, что безсъвѣтьѥ: и ѡ(т)женемъ... чреву несытостьство... своѥвещьѥ. безъсвѣтьство. (τῆς ἀβουλίας) ФСт XIV, 7а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • ненаказаниѥ — НЕНАКАЗАНИ|Ѥ (14), ˫А с. 1.Невоспитанность, необразованность, невежество: ‹С›тѹдъ оц҃ю. о ненаказании рожденааго ѡтъ него. (ἀπαιδεύτου) Изб 1076, 171; да бывають (ж) и чь(т)ни˫а съ свѣщами чистами и тънъками. и да блюдѹ(т) чьтѹщеи. ни капити. ни… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • непослоушаниѥ — НЕПОСЛОУШАНИ|Ѥ (12), ˫А с. Непослушание, неповиновение: и томѹ ѹбо таковыи ѥже ѿ непослѹшани˫а начинаниѥ (ἐξ ἀβουλίας) ЖФСт XII, 141 об.; не покорѧштесѧ мѹчени бѹдѥте... мьсть достоинѹю непослѹшань˫а приѥмлюште. (τῆς ἀνηκοΐας) ΚΕ XII, 20б;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • несъмысльныи — (71) пр. 1.Неразумный, глупый, безрассудный: въ дѣтьхъ несъмысльнахъ вражи˫а помышлѥни˫а. (ἄφροσιν) КЕ XII, 225б; черноризець мудръ бестратие [так!] стѧжить. а несмысленъ почерпеть зла˫а. ИларПосл XI сп. XIV, 200 об.; себе погуби(т). несмыслеными …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • βούληση — Η θέληση, η επιθυμία· επίσης πρόθεση, σκοπός. Η μυθική έννοια της β., αγνοημένη κάπως από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, πολλοί από τους οποίους εκθείαζαν αντίθετα την κατάσταση της αβουλίας ή αταραξίας, απέκτησε προοδευτικά αξία με τον… …   Dictionary of Greek

  • επικερτομώ — ἐπικερτομῶ, έω (Α) 1. χλευάζω, ειρωνεύομαι, περιπαίζω («τὸν δ’ ἐπικερτομέων προσέφης», Ομ. Ιλ.) 2. πειράζω κάποιον, αστειεύομαι με κάποιον 3. επιπλήττω («ἧκεν ἐπικερτομήσων αὐτούς τῆς ἀβουλίας», Αγαθίας) 4. εξαπατώ, ξεγελώ. [ΕΤΥΜΟΛ. < επι… …   Dictionary of Greek